Makiato

LLOC OPTIMITZAT PER NAVEGACIÓ VERTICAL

Eixos d’intervenció:

Cultura. Arts. Educació.

CREACIÓ, SUPORT i
GESTIÓ DE PROJECTES
X
Cultura. Arts. Educació.
CREACIÓ, SUPORT i
GESTIÓ DE PROJECTES
A

Disseny i producció de projectes creatius i culturals.

Definim projectes a partir de la transformació d’idees, la creació de valors, les dinàmiques de participació i la seva avaluació.

 • Bases contextuals. Antecedents. Finalitats i dinàmiques territorials.
 • El projecte. Públic destinatari. Objectius. Continguts. Accions. Activitats i serveis.
 • Estructura organitzativa. La previsió. La gestió. Planificació i producció.
 • Comunicació, imatge, relacions i difusió.
B

Propostes d’intervenció cultural i educativa.

Som mediadores entre els sectors cultural/artístic i educatiu.
Desenvolupem projectes que apropen l'art als centres d'ensenyament secundari, batxillerat i cicles formatius.

 • Orientacions, models i objectius.
 • La sensibilitat, l’atenció, les competències i les habilitats.
 • Descripció de continguts i relats propis.
 • Planificació d’activitats i gestió de recursos.
C

Assessoria i investigació.

Realitzem estudis de recerca documental, d’interpretació o anàlisi. Aprofundim en la investigació a través de mirades transversals i d’innovació.

 • Projectes d’Intervenció en Educació Artística a les Institucions i les Comunitats.
 • Projectes de Recerca en Educació en les Arts Visuals i Escèniques.
D

Suport a la creació i creadors/ores.

Oferim serveis de consultoria i assessorament per difondre el talent i posicionar a artistes i creadors/ores.

 • La definició del projecte i la identitat a través d’objectius i bones pràctiques.
 • Disseny de plans d’acció i elements de comunicació.
 • Creació de pàgines web portafoli.
 • Mediació amb agents del territori.
DISSENY, PLANIFICACIÓ i
DESENVOLUPAMENT DE PROPOSTES

Marcs de referència:

Comunicació. Interacció. Difusió.

X
COMUNICACIÓ. INTERACCIÓ. DIFUSIÓ.
Disseny, planificació i
desenvolupament de propostes
1

Eines, mitjans i accions comunicatives.

Gestió de la comunicació corporativa o institucional. Dissenyem iniciatives, canals i accions enfocades a públics actuals i potencials.

 1. Donem resposta a totes les fase del teu projecte. Creació d’una estratègia i realització d’un pla de comunicació que responguin a objectius marcats.
 2. Redacció de continguts per diferents formats comunicatius (notícies, branded content, presentacions, etc.).
 3. Anàlisi i elaboració d'estratègies de SEO.
 4. Gestió de butlletins electrònics.
 5. Recomanació d’eines i solucions 2.0.

Objectiu: potenciar, donar conèixer.

2

Disseny, maquetació i desenvolupament web.

Explorem les possibilitats d’una experiència única a través d’un disseny web personalitzat, visual, accesible, funcional i adaptable a tots els dispositius.

 1. Pàgina personal.
 2. Pàgina web corporativa.
 3. Pàgina web de serveis.
 4. Landing page.
 5. Catàlegs digitals.
 6. Contingut estàtic / dinàmic.
 7. Serveis de planificació i organització de la informació.
 8. Serveis de creació, edició i manteniment de continguts web.
3

Redacció periodística, corporativa i creativa.

Cada comunicació demana una escriptura específica, un llenguatge i estructura propis, gairebé personalitzats. Una redacció a mida.

 1. Redacció de dossiers de premsa.
 2. Redacció de memòries d'actuació.
 3. Redacció de guions d'actes.
 4. Redacció de falques radiofòniques i altres peces publicitàries / promocionals.
 5. Escriptura creativa.
 6. Redacció i seguiment de continguts per a xarxes socials.
 7. Edició de textos i serveis de traducció (català, castellà, anglès).
4

Assessorament i disseny gràfic.

Donem valor a la comunicació gràfica del teu missatge tant en el suport imprès com al món digital. Visibilitat i diferenciació.

 1. Naming i creació de marca.
 2. Identitat corporatival: Logotip i aplicacions.
 3. Publicitat i eines promocionals: Tríptics, flyers i fulletons.
 4. Serveis de maquetació. Catàlegs, memòries corporatives i dossiers de patrocini.
5

Comunicació visual, àgil i de síntesi.

Síntesi formal i conceptual. Representació gràfica i simbòlica d’idees, missatges i de l’informació.

 1. Esquemes i continguts de síntesi visual.
 2. Infografies i visualització de dades.
 3. Arquitectures i jerarquies de la informació.
 4. Motion graphics.
 5. Pictogrames.
6

Il·lustració creativa.

Del text a la imatge. Treballem per premsa i editorial. Expressions creatives adaptades a diferents àmbits i temàtiques.

 1. Il·lustració per articles d’opinió.
 2. Il·lustració per a publicitat i disseny gràfic.
 3. Projectes experimentals de narració literària o visual.
 4. Creació de personatges i avatars.
 5. Animacions gif per comunicacions en xarxes.