Makiato

LLOC OPTIMITZAT PER NAVEGACIÓ VERTICAL

MAKIATO és un espai de connexions i networking format per un col·lectiu multidisciplinari que col·labora en projectes i activitats de suport, creació i difusió del sector cultural, artístic i educatiu.

El nostre àmbit d’impuls es construeix a partir de relacions i col·laboracions amb diferents agents i referents per oferir propostes qualificades als nous reptes de la societat. Oferim assessorament, projectes de recerca i serveis de comunicació. Fomentem el coneixement, la mediació i la intervenció en eixos d’actuació cultural i social. Podeu consultar més informació sobre àrees de treball i serveis a interseccions.

Origen

Makiato neix com a acte i gest de la paraula maki, que en llengua quechua vol dir mans (“hands”) i en japonès cinta (“to roll”).
Makiato és un signe visible i actiu que intervé i dona forma a la possibilitat de construir marcs de referència i relacionar comunitats tant en espais públics i com en espais digitals.

De la poètica del l’espai a la poètica de l’acció.
Gastón Bachelard

 
 
 
 

Ester Vinyals
Coordinació i creació de projectes

Carme Tierz
Escriptura i mediació

Pol Sans
Ciéncia de Dades i Disseny gràfic\web

Mark Aitken
Agent creatiu. Cinema, escriptura, fotografia, acadèmic i ràdio